2018 නොවැම්බර් 02 වැනි සිකුරාදා මහා ගන්දර්ව පණ්ඩිත් අමරදේවයන් අභවප්‍රාත්ත වී වසර දෙකක් පිරීම නිමිතිකොට ‘අමරසර විනිස’ සංගීතමය උත්සවය පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත-
මෙම උත්සවය කොළඹ පදනම් ආයතයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී ප-ව- 3-30 පැවැත්වෙන අතර මේ සදහා මහාචාර්ය අජිත් අබේසේකර මහාචාර්ය කෝලිත භානු දිසානායක සංගීතවේදී හර්ශ මාකලන්ද සංගීතවේදී කදීක ගුරුගේ සහභගිවේ.