හය වරක් ඇකඩමි සම්මානය දිනා smash, La la land   නිර්මාණය කල ඔස්කාර් සම්මානයන්ට හිමිකරවකු වන ඬේමියන් චැසල්ගේ නවතම චිත්‍රපටය වන FIRST MAN (2018) මෙම වසරේ යුනිවසල් පික්චර්ස් ඉදිරිපත් කරන අතර නිෂ්පාදනයෙන් වයික් ගොඞ්ෆ්රි, මාටි බොවන් ,ඊසාක් ක්ලවුස්නර් , ඩැමියන් චෙසෙල් සහ ස්ටීවන් ස්පිල්බගර් විධායක නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස සේවය කරයි.
මෙම චිත්‍රපටය කල නීල් අම්ස්ට්රෝංග් හා ඓතිහාසික ඇපලෝ 11 ගුවන් යානය පිළිබද වූ චන්ද්‍ර ගවේශනය සම්බන්දව නිර්මාණය වු අපූරු චිත්‍රපටයකි.    ජොශ් සින්ගර් විසින් ජේම්ස් ආර් හැන්සන්ගේ පොත පදනම් කර තිරරචනය වූ මෙම චිත්‍රපටය අම්ස්ට්රෝංග් හා ඔහුගේ පවුලේ අය, සගයන් හා අනෙකුත් විස්තර යොදා නිර්මාණය කර ඇත