දේශපාලන ඉතිහාසයේ සිදුවූ දෙවැනි තරුණ නැගිටීම සහ ඒ ආශ්‍රයෙන් සිදුවුනු ජන සංහාරයක අඳුරු පැතිකඩක් යළි සිහිපත් කරවන පාංශූ සිනමා කෘතිය හරහා ,ගරා වැටුන නීති ක්‍රමයක – ජරා ජීරණ වූ යුක්තිය, පිළිබදව කතා කරයි. විසාකේස චන්ද්‍රසේකරම් අධ්‍යක්ෂණය කළ මෙම සිනමා කෘතිය අගෝස්තු 21 වෙනිදා සිට දිවයිනපුරා සිනමා ශාලාවල තිරගකවේ.

නීටා ප්‍රනාන්දු, ජගත් මනුවර්න, නදී කම්මැල්ලවීර, සේවියර් කනිෂ්ක, මයුර කාංචන යන නළු නිළියන් රැසක් සිය රංගනයෙන් දායකත්වය ලබාදි තිබේ. තම පුතු වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉල්ලන බබානෝනාගේ කතාව 21 වෙනිදා සිට නරඹමු.