දමිළ සිනමාවේ ජනප්‍රිය නළු විජේ රඟන මෙම චිත්‍රපටය දිවයින පුරා සිනමා ශාලා 82 තිරගතවී ඇති අතර සර්කාර් ලංකවේ තිරගත වූ මුල් දිනයේ ආදායම ලක්ෂ 232 ක් උපදවමින් විශාල වාර්තාවක් තබා ඇත. සමස්ත මුල්දිනයේ ආදායම ලංකා ඉතිහාසයේ වාර්තාවක් ලෙස සිනමා විචාරකියින් පෙන්වා දෙයි.

ඒ. ආර්. මුරුගාදෝස් අධ්‍යක්ෂණය කළ සර්කාර් සිනමාපටය ශ්‍රීකර් ප්‍රසාද්ගේ සංස්කරණයකි. ඒ. ආර්. රහ්මන්ගේ මියුරු සංගීතයට   විජේ සමඟ කාර්ති, සුරේෂ්, වාරලක්ෂ්මි ඇතුළු පිරිස රංගනයෙන් දායක වේ.