සුළඟ අප රැුගෙන යාවි සිනමා සිත්තම දින 50

ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සිනමා නිර්මානයක් ලෙස බිහිවූ ” සුළග අප රැගෙන යාවි” නුවන් ජයතිලකගේ කුළුදුල් සිනමා නිර්මාණය යි.එය මේ මස 10 වන සිකුරාදාට විජයග්‍රාහී දින 50 පසුකරයි. රටේ වත්මන් තත්වය හමුවේ,
විවිද කඩයිම් මැද්දේ නවක සිනමාකරුවෙක් ලෙස තම ප්‍රථම නිර්මානය සාර්ථක දින පනහ පසු කරමින් තිබීම ශ්‍රී ලන්කාවේ සින්මාව තුල ලැබූ සුවිශේෂී කඩයිමකි.එය අපෙ සින්මාවෙ මතු දවස පිළිබදවද උද්යෝගකර වූ නිමිත්තකි.